18 września, 2020 News Brak komentarzy

Rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii stwarza dla rolników wyjątkowe możliwości w zakresie finansowania instalacji fotowoltaicznych. Mogą oni skorzystać   ze wsparcia pochodzącego z funduszy europejskich i krajowych, pozwalających na obniżenie kosztów projektu i wykonania całej instalacji.

Jednym z takich programów jest Agroenergia,  dzięki któremu prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się o dotację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

Beneficjentami projektu są wyłącznie rolnicy indywidualni, czyli osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym , samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych nie może przekroczyć 300 ha. Warunkiem jest również, aby beneficjent od co najmniej 5 lat zamieszkiwał gminę, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz  prowadził je osobiście przez ten okres czasu.

Program Agroenergia dofinansuje takie przedsięwzięcia jak instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe i pompy ciepła, które będą służyły zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych o mocy nie mniejszej niż 10 kW oraz nie przekraczającej 50 kW. Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czytamy: „w przypadku chęci realizacji instalacji OZE o mocy zainstalowanej powyżej 50 kW, rolnik, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz ustawą prawo energetyczne, musi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrować działalność w zakresie wytwarzania energii”.

Program Agroenergia nie łączy się z programem Czyste Powietrze.

Warunki dofinansowania z programu Agroenergia:

– instalacja nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie  z programu Agroenergia

– instalowane urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane do 24 miesięcy przed montażem

– dofinansowanie nie zostanie udzielone jeżeli przedsięwzięcie jest finansowane z innych środków publicznych

– do programu Agroenergia nie można zgłosić zakupu i montażu nabytego w formie leasingu

– planowane przedsięwzięcie powinno zaspokajać konsumowaną przez gospodarstwo energię w  wymiarze minimum 25 %.

Dofinansowanie z programu Agroenergia wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji :

Instalacje fotowoltaiczne o mocy od 10 do 30 kW – zwrot do 15.000 zł

Instalacje fotowoltaiczne o mocy od 30 do 50 kw – zwrot do 25.000 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie naboru wniosków w II połowie III kwartału 2020r.

Fotowoltaika dla rolnika staje się coraz bardziej opłacalna!

Written by Kinga