Instalacje fotowoltaiczne dla rolnictwa

Rosnąca liczba gospodarstw rolnych w Europie ale również w rejonach uboższych decyduje się na zasilanie energią słoneczną z własnej produkcji. Dzięki spadkom cen ogniw fotowoltaicznych produkowanych na masową skalę i likwidacji przez UE ceł, instalacje stały się opłacalne i są zakładane w całej Europie szczególnie w rolnictwie.
Wielu rolników zastanawia się w co zainwestować, żeby nie stracić?
Przy obecnych stopach procentowych obniżanych od 8 lat do rekordowo niskich poziomów, chyba nikt nie wierzy w sensowność trzymania pieniędzy w bankach bez oprocentowania. Oficjalnie podawana (mocno zaniżona) inflacja jest wielokrotnie wyższa od depozytów na rynku bankowym (1Y). Nigdy w historii ceny nie rosły tak wielokrotnie szybciej niż stopy procentowe!

panele fotowoltaiczne na stodole

Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na stopniową utratę naszych oszczędności i brak pewności jutra?

Na szczęście nie jest aż tak źle. Wszystkie Gospodarstwa rolne korzystają w większym lub mniejszym stopniu z prądu. Otwiera to przed nami możliwość zainwestowania w jedną z najszybciej zwracających się, pewnych inwestycji w fotowoltaikę. Standardowy zwrot prawidłowo dobranej instalacji to 10 lat a instalacja pracuje co najmniej 25 lat. Jeśli wykorzystamy prąd do zasilania własnych urządzeń w słoneczne dni, a nie odprowadzimy do sieci, inwestycja zwróci się jeszcze szybciej. Standardowy zwrot z 25-o letniej inwestycji w fotowoltaikę to nawet 17% rocznie!

fotowoltaika na stodole

Jakie są zalety powiązania instalacji fotowoltaicznej i produkcji rolnej?

Niższe koszty inwestycji – instalacja fotowoltaiczna ulokowana na płaskim i równym terenie np. nieużytku, jest tania i łatwa w budowie. Bardzo duże powierzchnie dachów budynków gospodarczych pozwalają również na stosowanie tańszych w przeliczeniu na kWp instalacji, niż na małych dachach budownictwa mieszkalnego. Co więcej teren przeznaczony na instalację fotowoltaiczną jest obciążony podatkiem rolnym, co znacznie zwiększa opłacalność inwestycji w porównaniu z przedsiębiorcami, płacącymi podatek za teren przemysłowy.

Redukcja kosztów prądu – w rolnictwie, gdzie posiadamy duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, produkcja energii ze słońca we własnym zakresie z nastawieniem na autokonsumpcję jest bardzo opłacalna. Im więcej samemu wyprodukowanej energii zużyjemy w gospodarstwie, tym bardziej opłacalna instalacja. Fotowoltaika najlepiej pasuje do rolnictwa – najwięcej prądu zużywamy latem, kiedy jest największa produkcja energii słonecznej.

Dywersyfikacja przychodów – produkcja rolna jest stale narażona na wahania cen skupu, kosztów środków produkcji, pasz, cen mediów, czy problemów z suszą gradem itd. Rolnicy dla zapewnienia opłacalności produkcji szukają możliwości stabilizacji przychodów, takich jak umowy kontraktacyjne, terminowe itp. Inwestycja w dobrze dobraną na nasze potrzeby produkcję energii ze słońca daje stabilność cen prądu w perspektywie co najmniej 25-o letniej! Średnio po 10 latach oszczędności z instalacji przewyższają jej koszt. Zaoszczędzone środki w kolejnych 15 latach są już tylko naszym zyskiem!

Odliczenie podatku rolnego – w wysokości 25% kwoty inwestycji do rozliczania w ciągu 15 lat (netto dla płatników VAT i brutto dla RR). W praktyce rolnik będący płatnikiem VAT po odliczeniu VAT-u i podatku rolnego ponosi koszt ok 60% wartości inwestycji brutto!
• Możliwość uzyskania dofinansowania – już niedługo ruszy kolejny nabór wniosków do programu „Agroenergia”, dzięki któremu możesz uzyskać dotację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program „Agroenergia” jest skierowany do gospodarstw rolnych na dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej i cieplnej, w tym w fotowoltaikę. Realizowany będzie w latach 2019-2025. W puli programu jest 200 mln zł, z czego 80 mln przeznaczonych jest na dotacje (do 40% kosztów kwalifikowanych), a 120 mln na pożyczki dofinansowane do 100% kosztów kwalifikowanych.
Wartość marketingowa – dziś konsumenci szukają na półkach żywności ekologicznej, organicznej, bio, hodowanej w warunkach jak najlepszego dobrobytu zwierząt z poszanowaniem środowiska. Zasilanie produkcji zarówno zwierzęcej jak i polowej (suszarnie, czyszczenie, przerób itp.) to idealny argument do oznaczenia wyjątkowości swoich produktów, które nie tylko są smaczne i apetyczne, to jeszcze zostały wyprodukowane z odnawialnej energii słonecznej. Możesz reklamować produkty modnym hasłem ograniczenia śladu węglowego produkcji żywności.

rolnicza fotowoltaika

Jak zbudować instalację w swoim gospodarstwie?

Zaplanuj wielkość instalacji dostosowaną do swoich potrzeb. Sprawdź roczne zużycie prądu w gospodarstwie lub koszty jakie ponosisz na energię. Spisz inne koszty, które ponosisz na zasilanie gospodarstwa – np. wiele kurników stosuje spalinowe generatory prądu, bo energii z sieci nie wystarcza.
Skontaktuj się ze specjalistami od fotowoltaiki w rolnictwie Vivena Grupa Osadkowski-Cebulski np. na stronie vivena.pl
Doradca umówi się z tobą na wizję lokalną i zaproponuje najlepsze rozwiązania dla twojego gospodarstwa.

Mamy doświadczenie w budowaniu dużych ekonomicznych instalacji, które są zorientowane na efekt ekonomiczny i trwałość a nie tylko na piękny wygląd lub modna markę.

Dowiedz się więcej o instalacji fotowoltaicznej w twoim gospodarstwie. Skontaktuj się z nami – 601 703 407 lub biuro@vivena.eu


układanie paneli fotowoltaicznych

Powrót do Fotowoltaika