Wiedza i kwalifikacje


Nasi pracownicy stale się doszkalają i posiadają szereg certyfikatów i uprawnień potwierdzających ich kompetencje w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz montażu pomp ciepła. 

Posiadamy certyfikowanych projektantów systemów fotowoltaicznych i certyfikowanych instalatorów systemów fotowoltaicznych, co pozwala na przeprowadzenie całego procesu instalacji  w sposób jak najbardziej profesjonalny i bezawaryjny. Ponadto jesteśmy autoryzowanym zakładem instalacyjnym pomp ciepła marki De Dietrich oraz posiadamy szkolenia z zakresu ich montażu. Dysponujemy fachową wiedzą na temat budowy farm fotowoltaicznych. 

Możesz nam zaufać! 

Dzięki zdobytym uprawnieniom SEP G1 znamy się na:

 • Urządzeniach prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 • Urządzeniach, instalacjach i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 • Urządzeniach, instalacjach i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 • Zespołach prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW, dzięki czemu możesz nam zlecić budowę farmy PV 
 • Urządzeniach elektrotermicznych
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 
 • Elektrycznych urządzeniach w wykonaniu przeciwwybuchowym 
 • Aparaturze kontrolno – pomiarowej oraz urządzeniach i instalacji automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.
 

Ale to jeszcze nie koniec. 

Posiadamy również uprawnienia w grupie cieplnej G2 w zakresie:

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi 
 • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW 
 • Urządzenia wentylacji klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW 
 • Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych 
 • Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW 
 • Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji.
 
Jako Spółka Vivena-Natura spełniliśmy wszelkie wymogi i uzyskaliśmy certyfikat F- gazowy dla przedsiębiorców wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.
 
Co to oznacza?
F-gazy są to gazy fluorowane, stosowane w przemyśle jako robocze czynniki chłodnicze. Urządzenia, które wykorzystują takie gazy, muszą być rejestrowane, a praca związana z ich instalacją, serwisem, naprawą czy likwidacją wymaga posiadania odpowiedniego certyfikatu.  Uprawnienia takie można jedynie nabyć na podstawie zdanego egzaminu sprawdzającego wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Jako przedsiębiorstwo, które pozytywnie przeszło egzaminy oraz kontrolę Urzędu Dozoru Technicznego możemy działać w zakresie instalowania, konserwowania lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy). 
 

 •  

Skontaktuj się z nami w celu przygotowania oferty Twojej instalacji fotowoltaicznej:

biuro@vivena.pl lub pod nr tel 601 094 836