17 lipca, 2020 News Brak komentarzy

Przeciętna instalacja fotowoltaiczna na domu jednorodzinnym zwraca się  po około 8 latach, a biorąc pod uwagę rosnące ceny energii, okres ten może być jeszcze krótszy.

Montując fotowoltaikę na dachu swojego domu zwiększasz jego wartość.

Zdjęcia z montażu instalacji o mocy 5,04 kWp na domu jednorodzinnym.

Czas montażu – 3 dni.


14 modułów LONGI 360Wp

Falownik Fronius Symo 5.0-3M

Vivena-Natura Sp. z o.o. udziela pożyczek na wymarzoną instalację. Pomagamy również w uzyskaniu dotacji z programu Mój Prąd oraz zapewniamy kompletną opiekę w kwestii wszelkiej dokumentacji.

Written by Kinga