Jak sfinansować pompę ciepła?


Finansowanie pompy ciepła

 

Pompy ciepła – koszt a możliwości finansowania

Podobnie jak w przypadku instalacji fotowoltaicznych, możliwości pozyskania środków na zakup pompy ciepła jest sporo. Oczywiście, najprostszym sposobem byłoby finansowanie ze środków własnych, jednak nie każdy ma możliwość wyciągnięcia z kieszeni tak znacznej ilości gotówki. Również i tu przychodzą nam z pomocą pośrednie formy finansowania, takie jak: kredyty, leasingi, dotacje i ulgi podatkowe. Należy pamiętać, że zakup pompy ciepła to znaczna inwestycja, warto więc przekalkulować możliwe opcje jej sfinansowania, aby uzyskać najszybszy okres zwrotu i najwyższy zysk z inwestycji. Warto pamiętać, że oprócz finansowego aspektu zysk mamy też ekologiczny – inwestujemy w odnawialne źródło energii i nasze czyste powietrze.

Kredyt

Rekomendowanym sposobem uzyskania finansowania są niskooprocentowane kredyty bankowe dla odnawialnych źródeł energii, skierowane zarówno do osób fizycznych, rolników jak i firm. Podczas, gdy kredyt przeznaczony na cele rolnicze i dla firm wymaga indywidualnej oceny możliwości finansowania, tak dla osób fizycznych posiadamy proste i korzystne warunki kredytów w banku Credit Agricole:

 • preferencyjne oprocentowanie
 • stałe raty, niezależne od stawki WIBOR
 • szybkie decyzje kredytowe
 • nie wymagane zaangażowanie kapitału własnego – 100% kredytowania
 • niska prowizja oferowana przez banki
 • indywidualny dobór raty do możliwości spłaty

 

Leasing

Rolnicy oraz firmy, czyli podmioty posiadające NIP, mogą również skorzystać z opcji leasingu operacyjnego, finansowego bądź pożyczki leasingowej. Dla zainteresowanych leasingiem oferujemy naszą pomoc – dzięki współpracy z wieloma bankami i szczegółowej analizie każdego przypadku, jesteśmy w stanie wybrać najlepsze dla Państwa rozwiązanie. Leasing spłaca się podobnie jak raty kredytu, ale jego zaletą jest możliwość wrzucenia raty leasingu oraz opłaty wstępnej (od 10 do 30%) w koszty uzyskania przychodu, dzięki czemu zmniejsza się świadczenia podatkowe. Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://mojecieplo.gov.pl/ Oprócz programów ogólnokrajowych również na terenach gmin pojawiają się lokalne programy eliminacji gazów cieplarnianych. Zachęcamy, żeby przed wybraniem odpowiedniego finansowania dla Państwa inwestycji zweryfikować aktualne programy działające w Państwa gminie.

Czyste Powietrze

Jeśli mowa o dotacjach to chyba najpopularniejszym Programem jest Czyste Powietrze. Głównym założeniem Programu jest wymiana starych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła i tym samym poprawa jakości powietrza. Wraz z wymianą nieefektywnego źródła na OZE można wnioskować na dodatkowe elementy, takie jak mikroinstalacja fotowoltaiczna, termomodernizacja budynku czy instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Najważniejsze warunki Programu:

 • Skierowany jest do osób fizycznych
 • Warunek: wymiana starego pieca
 • Formy dofinansowania: dotacja, bądź pożyczka
 • Dochód na beneficjenta – do 100 000 zł
 • 3 progi dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy
 • Od 1 stycznia 2020 r. nie dotyczy nowych budynków
 • Od 15 lipca 2022 ruszyła nowa odsłona Programu, zakładająca możliwość prefinansowania dla progu podwyższonego i najwyższego
 • Czas trwania programu 2018-2029

Więcej informacji można uzyskać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

Moje Ciepło

Podczas, gdy Czyste Powietrze skierowane jest dla budynków już istniejących, tak Program Moje Ciepło skierowany jest do właścicieli nowych budynków jednorodzinnych, którzy postanowili zainwestować w ekologiczne źródła ogrzewania. Najważniejsze warunki Programu:

 • Dofinansowanie powietrznych i gruntowych pomp ciepła
 • Tylko budynki jednorodzinne nowe, które spełniają normy na zapotrzebowanie energetyczne
 • Brak progu dochodowego
 • Wniosek składa się po zakończeniu inwestycji
 • Dla nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzień składania wniosku o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku lub złożono takie zawiadomienie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://mojecieplo.gov.pl/Oprócz programów ogólnokrajowych również na terenach gmin pojawiają się lokalne programy eliminacji gazów cieplarnianych. Zachęcamy, żeby przed wybraniem odpowiedniego finansowania dla Państwa inwestycji zweryfikować aktualne programy działające w Państwa gminie.

 

Ulga termomodernizacyjna a zwrot z dotacji

Płatnicy podatku PIT, którzy zdecydowali się na pompę ciepła mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku ulgę termomodernizacyjną. Odliczenia poniesionych kosztów można dokonać w ciągu 6 lat. Do ulgi termomodernizacyjnej nie wlicza się wydatków sfinansowanych z dotacji, np. środków pochodzących z programu Czyste Powietrze i Moje Ciepło. W takim przypadku kwotą odliczenia jest koszt inwestycji pomniejszony o wysokość przyznanej dotacji. Najważniejsze warunki ulgi termomodernizacyjnej:

 • Kwota odliczenia to maksymalnie 53 000 zł/rok na osobę
 • Odliczenie można rozłożyć na 6 lat
 • Wydatki sfinansowane z dotacji nie wliczają się do ulgi podatkowej
 • Podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.