Przeglądy instalacji fotowoltaicznych

Czy potrzebne?

Może nam się wydawać, że instalacja fotowoltaiczna nie wymaga żadnych dodatkowych działań właściciela. I owszem, jest to system bezobsługowy, jednak jak w przypadku każdej instalacji elektrycznej wymaga przeglądów i ewentualnych prac serwisowych przynajmniej raz na 5 lat. W grę wchodzi w końcu bezpieczeństwo właścicieli, ale również spełnienie warunków ubezpieczenia całej nieruchomości. Bez ważnych przeglądów możemy bowiem nie uzyskać odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku wystąpienia szkody.

Warto jednak, częściej niż raz na 5 lat, przyglądnąć się pracy naszej instalacji fotowoltaicznej. Szczególnie powinno nas zaniepokoić:

 • większy rachunek za energię elektryczną nie spowodowany wzrostem opłat dystrybucyjnych
 • nagły spadek lub brak produkcji energii z instalacji, którą możemy śledzić za pomocą dedykowanych aplikacji
 • rozbieżności w produkcji między obwodami (stringami) tej samej instalacji
 • pojawiający się komunikat na wyświetlaczu falownika o awariach
 • nieprawidłowa praca falownika np. wyłączanie się, głośne dźwięki
 • intensywne zabrudzenia lub zapylenia na panelach
 • widoczne uszkodzenia, pęknięcia paneli
 • przerwana ciągłość lub uszkodzenia przewodów instalacji
 • widoczne usterki konstrukcji montażowej np. poluzowane mocowania, śruby.
Jeżeli zaobserwujecie Państwo, któreś z powyższych nieprawidłowości, koniecznie skontaktujcie się z naszym działem serwisu. 
Posiadamy odpowiednie uprawnienia oraz narzędzia pomiarowe do wykonywania audytów i przeglądów instalacji fotowoltaicznych. 

Nasza oferta

Zakres prac podczas wykonywania przeglądu instalacji fotowoltaicznych, zaczyna się od kontroli sprawności modułów, falownika i bezpieczeństwa konstrukcji. Na wstępie przeprowadza się audyt kamerą termowizyjną, aby sprawdzić temperaturę w obrębie paneli fotowoltaicznych, dzięki czemu możemy znaleźć słabsze ogniwo. Ważne jest też sprawdzenie zabezpieczeń i wykonanie pomiarów kontrolnych okablowania zarówno po stronie AC, jak i DC. Zaleca się także mycie modułów, szczególnie na obszarach, gdzie są duże zanieczyszczenia lub zapylenia, jednak warto zatrudnić do tego wykwalifikowane ekipy. 
 

Nasi serwisanci wyposażeni są w wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych przeznaczony do sprawdzania nie tylko domowych, ale i przemysło­wych instalacji. Co najważniejsze – można wykonać pomiary, których parametry określają nam stan bezpieczeństwa instalacji, a miernik automatyczne przelicza je do warunków odniesienia STC (Standard Test Conditions). Pomiary napięć, prądów oraz mocy po stronie AC i DC falownika pozwolą sprawdzić również jego sprawność. Przyrządem tym możemy przeprowadzić wszystkie pomiary w instalacjach elektrycznych i fotowoltaicznych:

 • impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD)
 • parametry wyłączników RCD
 • rezystancja izolacji
 • rezystancja uziemienia
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • pomiar instalacji oświetlenia
 • test kolejności faz
 • test kierunku obrotów silnik
Zaniedbywanie przeglądów instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej może mieć negatywne skutki nie tylko dla samej instalacji. Spadki wydajności z produkcji energii z modułów PV lub jej całkowita utrata spowodują dodatkowe opłaty za prąd pobrany z sieci. Nieprawidłowo działająca elektrownia może nieść za sobą ryzyko porażenia prądem, a nawet pożaru, dlatego zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. 

CENY JUŻ OD 500 ZŁ  ZA PRZEGLĄD INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO 10 kWp